De huurdersvereniging GSA wordt per 1 september 2018 opgeheven.
In oprichting is de Stichting Hugo (Huurdersorganisatie GoedeStede) die in de toekomst de huurdersbelangen bij GoedeStede gaat behartigen.
Nadere mededelingen zullen door Hugo worden gedaan.