Bewonerscommissie

Bewonerscommissie cartoon   Trofee

De bewonerscommissie Zephyr is in juni 2011 opgericht en heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen.

Hiertoe overleggen zij met Woningstichting GoedeStede en andere instanties over zaken die alle bewoners aangaan.
 
Eénmaal per jaar belegt de bewonerscommissie een bewonersvergadering waarop het bestuur benoemd wordt. Heeft u interesse meldt u dan aan.
 
Eénmaal per jaar controleert de bewonerscommissie de rekeningen van het schoonmaakbedrijf en de energienota van het gemeenschappelijk energieverbruik. 
Vervolgens wordt in overleg met GoedeStede de voorschotbedragen van de servicekosten bepaald.
 
De bewonerscommissie geeft regelmatig een nieuwsbrief uit waarin de bewoners op de hoogte gehouden worden van de belangrijke zaken.
Kopij voor de nieuwsbrief is altijd welkom. 
 

De bewonerscommissie is ook de samensteller van de Informatiemap die bij de woning hoort en is ook verantwoordelijk voor de wijzigingen cq aanvullingen.

De huidige bewonerscommissie bestaat uit:  

 

 

Piet Visser

Huisnummer 13

Voorzitter/Penningmeester

 

Piet van Roijen

Huisnummer 11

Secretaris

 

Rose Bindesrisingh

Huisnummer 11

Bestuurslid

 

Karel Strotz

Huisnummer 20

Bestuurslid

  Antoine Sustrunck Huisnummer 23 Bestuurslid